About

About

BrandThink คือแพลตฟอร์มด้านคอนเทนต์และการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด ‘Create A Better Tomorrow’ เพื่อเป็นพื้นที่ของความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจในขับเคลื่อนผู้คนและสังคมให้ดีขึ้น โดยเน้นการสื่อสารภายใต้ความเชื่อ 3 แกน

ART: ใช้ศิลปะในการสื่อสาร ผ่านความเชี่ยวชาญด้านภาพ (Visual) ที่งดงามและสั่นไหวความรู้สึก

PEOPLE: ส่งผ่านเรื่องราวที่ผลักดันให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น

SOCIETY: เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

มาร่วมขับเคลื่อนพรุ่งนี้ที่ดีกว่าไปด้วยกันกับเราได้ง่ายๆ ด้วยการสมัครเป็น Creator กับ BrandThink ได้ ‘ที่นี่’ เร็วๆ นี้